Garantie

Garantie

DE KAPSTOK 10-JAAR GARANTIEBELOFTE

We ontwerpen onze producten om bruikbaar te zijn – dat betekent dat het product een minimale door ons bepaalde levensverwachting heeft, als er een defect is ontstaat, zou dit het gevolg kunnen zijn van een productiefout en zou dit normaal niet hebben mogen voortdoen.

 

Als onderdeel van onze missie om producten te maken die lang meegaan, garandeert Ralph’s Brothers aan de oorspronkelijke koper dat onze KAPSTOK vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum van aankoop (de "garantie op de Ralph’s Brothers-KAPSTOK"). De garantie van de Ralph’s Brothers-KAPSTOK is een toewijding aan onze klanten, een uitdrukking van ons vertrouwen in de kwaliteit van onze producten en een verklaring dat wij achter die kwaliteit staan.

 

De garantie van de Ralph’s Brothers -KAPSTOK wordt uitsluitend aangeboden aan de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan volgende kopers. De enige verplichting van Ralph’s Brothers onder de Ralph’s Brothers KAPSTOK-garantie is om, naar onze keuze, het defect zonder extra kosten te repareren of te vervangen, als we naar eigen inzicht vaststellen dat het defect wordt gedekt door de KAPSTOK-garantie. Ralph’s Brothers moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van elke claim onder de KAPSTOK-garantie.

 

OPMERKING: De KAPSTOK-garantie dekt alleen reparatie of vervanging voor defecte producten binnen Europa, en niet terug keert binnen 30 dagen na aankoop. Producten die worden geretourneerd in onze retourperiode van 30 dagen worden anders verwerkt. 

 

HET GEBRUIK VAN DE KAPSTOK GARANTIE

Klanten moeten Ralph’s Brothers. schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele claims. Stuur een e-mail naar info@ralphsbrother.nl met de volgende informatie, zodat we u het beste kunnen helpen:

 

ORDERNUMMER

VOORNAAM ACHTERNAAM

UITLEG VAN SCHADE / DEFECT

FOTO'S VAN SCHADE / DEFECT

Na kennisgeving van een claim neemt een Ralph’s Brother-vertegenwoordiger binnen 1 werkdag contact met u op voor de vervolg stappen.

Alle garantieclaims zijn onderworpen aan inspectie door Ralph’s Brothers. We behouden ons het recht voor om naar eigen geweten te bepalen of schade al dan niet wordt gedekt door de KAPSTOK-garantie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE RALPH’S BROTHERS-KAPSTOK GARANTIE

De garantie van de Ralph’s Brother-KAPSTOK dekt en is alleen geldig voor fouten en defecten in de productie van het product, of defecten die zich ontwikkelen bij normaal gebruik. De garantie van de Ralph’s Brother-KAPSTOK is alleen van toepassing op de Ralph’s Brother KAPSTOK en is niet van toepassing op andere Ralph’s Brothers-producten buiten de Ralph’s Brother-KAPSTOK of aankopen die zijn gedaan buiten info@ralphsbrothers.nl, De Ralph’s Brother KAPSTOK-garantie is niet of anders van toepassing op aankopen die zijn gedaan via sites van derden.

 

Om in aanmerking te komen voor de Ralph’s Brother KAPSTOK-garantie:

 

U MOET DE ORIGINELE KOPER ZIJN EN EEN GELDIG BEWIJS VAN AANKOOP HEBBEN.

U MOET HET PRODUCT RECHTSTREEKS VAN RALPHSBROTHER.NL ZIJN GEKOCHT.

WIJ MOETEN UW SCHRIFTELIJKE GARANTIEVERZOEK BINNEN 10 JAAR VANAF DE AANKOOPDATUM ONTVANGEN.

HET PRODUCT MOET ALLEEN WORDEN GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE SPECIFICATIES DIE BIJ HET PRODUCT OF OP ONZE WEBSITE WORDEN GELEVERD (INCLUSIEF DE AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN).

HET PRODUCT MOET ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ONDER TYPISCHE VOORWAARDEN EN MAG NOOIT WORDEN ONDERWORPEN AAN MISBRUIK, ONGEVALSCHADE OF ANDER ABNORMAAL GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SNIJDEN, SCHUREN, BRANDSTOFFEN, VUILNIS, VLOEISTOF, SCHADE AAN HET APPARAAT.

 

Ralph’s Brother geeft geen garantie tegen:

 

WIJZIGINGEN IN OPPERVLAKTEAFWERKINGEN DOOR VEROUDERING OF BLOOTSTELLING AAN LICHT.

NATUURLIJKE VARIATIES VAN POEDERCOATING OP DE PLATEN EN SPOREN.

NORMALE SLIJTAGE.

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSMELDINGEN ZOALS AANGEGEVEN IN DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES OF VEELGESTELDE VRAGEN.

SCHADE DOOR EEN VAN DE VOLGENDE:

SCHERPE VOORWERPEN OF OPDRUK VAN SCHRIJFINSTRUMENTEN;

Langdurige blootstelling aan vocht of direct zonlicht;

WIJZIGINGEN, WIJZIGINGEN, AANPAKKEN OF ONJUIST ONDERHOUD OF REPARATIES;

SCHIMMEL OF INVASIEVE SOORTEN, ZOALS BEDLOPERS, TERMIETEN, ENZ .;

HANDELINGEN VAN GOD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BRAND, BLIKSEM, VLOED, TORNADO, AARDBEVING, OF orkaan; OF

ACTIES OF GEBRUIK UITGEVOERD BUITEN DIE DIE AANBEVOLEN OF GESPECIFICEERD ZIJN OP ONZE WEBSITE, INCLUSIEF ONZE FAQ.

Het gerepareerde of vervangende artikel blijft gedurende de rest van de oorspronkelijke periode onder de oorspronkelijke garantie vallen, maar in geen geval wordt de garantie van de Ralph’s Brother-KAPSTOK verlengd tot meer dan 10 jaar na de datum van aankoop van het originele product.

 

Het rechtsmiddel in de Ralph’s Brother KAPSTOK-garantie vormen de enige en exclusieve rechtsmiddellen van de koper en de enige en exclusieve verplichting van Ralph’s Brothers.